Kupuj numery bezpłatne, lokalne lub międzynarodowe bezpośrednio online

Polska:800 000 235

Zasady i warunki

Wyłączenie odpowiedzialności

Mimo, że informacje na tej stronie zostały podane z najwyższą starannością i Belfabriek zawsze stara się, aby były one jak najbardziej aktualne, kompletne i dokładne, nie można z nich wywodzić żadnych praw.

Żadne prawa nie mogą być wywodzone z tej strony internetowej. Ceny i warunki mogą ulec zmianie.

Prawa autorskie i prawa własności intelektualnej

Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści i wyglądu niniejszej strony internetowej należą do Belfabriek lub jej licencjodawców i są wyraźnie zastrzeżone.

Informacje od stron trzecich

Belfabriek nie ponosi odpowiedzialności za treść i/lub dokładność tekstów, obrazów lub hiperłączy umieszczonych na tej stronie lub przez osoby trzecie. Teksty, obrazy lub hiperłącza umieszczone na tej stronie lub przez strony trzecie. Ogólne warunki CallFactory można pobrać tutaj.