Kupuj numery bezpłatne, lokalne lub międzynarodowe bezpośrednio online

Polska:800 088 798
Międzynarodowy:🌍 +31 (0)85 400 5588

Oświadczenie o ochronie prywatności

Obowiązuje od 1 maja 2018 r.Niniejsza Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób Belfabriek gromadzi, przetwarza i udostępnia dane oraz wybory, jakich możesz dokonać w odniesieniu do tego przetwarzania.Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do następujących użytkowników:Odwiedzający stronę internetową
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, używamy zarówno funkcjonalnych plików cookie, jak i analitycznych plików cookie. Są one niezbędne na przykład do funkcjonowania naszego sklepu z numerami usług lub innych usług, a także do zwiększenia łatwości obsługi dla odwiedzających.Korzystanie z plików cookie jest bezpieczne. Dane są w miarę możliwości anonimizowane i nie są udostępniane innym podmiotom. Cookies nie są również wykorzystywane do kampanii e-mailowych i telemarketingowych.


Podczas składania zamówienia, adres IP jest zapisywany jako część zamówienia. Ma to na celu zapobieganie nadużyciom lub oszustwom.Jesteś właścicielem numeru serwisowego
Podczas zamawiania numeru serwisowego w naszym sklepie z numerami prosimy o podanie kilku informacji o Państwa organizacji oraz o osobie kontaktowej w Państwa organizacji.
Informacje te są przesyłane podczas zapytania poprzez bezpieczne połączenie https między przeglądarką a naszym serwerem i są wykorzystywane wyłącznie przez nas do realizacji zapytania i połączenia numeru serwisowego.Dodatkowe informacje mogą być wymagane podczas procesu aplikacji. Są to informacje, które są wymagane przez organ wyznaczony przez rząd kraju, w którym ubiegasz się o numer, aby móc przydzielić numer usług. Informacje te różnią się w zależności od kraju, rodzaju numeru i zależą od lokalnego ustawodawstwa.Po podłączeniu numeru usługowego przechowywane są dane dotyczące korzystania z numeru. Obejmują one numer osoby dzwoniącej (jeśli nie jest chroniony), dzień i godzinę połączenia, czas trwania połączenia oraz numer, na który połączenie zostało zrealizowane. Wszystkie te informacje są niezbędne do prawidłowego wystawienia rachunku za korzystanie z numeru.Jeśli korzystasz z naszej cyfrowej automatycznej sekretarki lub usługi nagrywania rozmów, wiadomości lub rozmowy będą przechowywane jako pliki audio. Nagrania z usługi cyfrowej automatycznej sekretarki są przesyłane pocztą elektroniczną do właściciela numeru. Nagrania rozmów są niszczone po upływie okresu przechowywania ustalonego przez właściciela numeru.Jako właściciel numeru możesz przeglądać wszystkie swoje dane w środowisku klienta online My Belfabriek. Tutaj możesz również dostosować lub poprawić swoje dane. Ponadto w ramach My Belfabriek możesz pobrać historię połączeń i wszelkie nagrania w standardowych formatach.Wysyłasz do nas e-mail
Do szyfrowania i zabezpieczania naszej poczty elektronicznej używamy protokołu Transport Layer Security (TLS). Jeśli Twój dostawca poczty elektronicznej nie obsługuje TLS, Twoja poczta może być wysyłana bez zabezpieczeń do momentu dotarcia do naszych serwerów.Dzwonisz na numer serwisowy
Do każdego połączenia telefonicznego dołączany jest numer telefonu osoby dzwoniącej. W ten sposób odbiorca widzi na wyświetlaczu, kto dzwoni. Jeśli nie chcesz, aby odbiorca znał numer, z którego dzwonisz, skontaktuj się z operatorem w celu dezaktywacji usługi rozpoznawania numeru.


Jeżeli numer, z którego dzwonisz, oferuje możliwość pozostawienia nagranej wiadomości, wiadomość ta jest nagrywana i wysyłana do właściciela numeru w postaci pliku audio. Plik ten nie jest już przez nas przechowywany.Jeżeli numer, na który dzwonisz, korzysta z funkcji nagrywania rozmów, możliwe jest, że treść rozmowy zostanie zapisana w postaci pliku audio. Zazwyczaj zostaniesz o tym poinformowany na początku rozmowy. Właściciel numeru, z którego dzwoniłeś, będzie mógł Ci powiedzieć, jak długo takie rozmowy są przechowywane i do czego są wykorzystywane.Udostępnianie danych osobowych
Nie udostępniamy danych osobowych stronom trzecim, z wyjątkiem przypadków skarg lub podejrzeń o oszustwa lub inne przestępstwa; wtedy udostępniamy informacje odpowiednim organizacjom, takim jak policja lub operatorzy sieci.

Zadowoleni klienci telefonii Belfabriek: