Kupuj numery bezpłatne, lokalne lub międzynarodowe bezpośrednio online

Polska:800 088 798 | 22 104 7313
Międzynarodowy:+3170-3111050

Statystyki połączeń wysyłane pocztą elektroniczną

Nasze wszechstronne statystyki są jedną z najważniejszych funkcji Belfabriek.

Oprócz przeglądania statystyk połączeń online w panelu sterowania możesz wybrać opcję otrzymywania ich pocztą elektroniczną codziennie lub co tydzień.

Statystyki połączeń wysyłane pocztą elektroniczną zawierają podsumowanie najważniejszych statystyk, takich jak: czas trwania połączenia, lokalizacja dzwoniących oraz postęp liczby połączeń w poszczególnych dniach tygodnia.

Dzięki temu możesz od razu zobaczyć, jakie są najbardziej ruchliwe pory dnia, najbardziej ruchliwe dni tygodnia i kto dzwoni najczęściej!

Korzyści


Zautomatyzowane raporty

Statystyki połączeń są wysyłane do Ciebie. Raporty będziesz otrzymywać punktualnie każdego dnia lub tygodnia na swoją skrzynkę e-mail.


Ty decydujesz, kiedy

Możesz określić, jak często chcesz otrzymywać te raporty statystyczne. Możesz wybrać dzień, tydzień lub miesiąc.


Wielu odbiorców

Możesz również udostępnić swoje statystyki połączeń innym zainteresowanym osobom. Wystarczy dodać ich adresy e-mail, aby udostępnić informacje współpracownikom.

Zadowoleni klienci telefonii Belfabriek: