Kupuj własne numery bezpłatne, lokalne lub (między)narodowe bezpośrednio online
Zadzwoń do nas bez opłat:
800-000 235

Nasza polityka fair usy

Obowiązuje od 1 marca 2019 r.

Belfabriek jest organizacją komercyjną. I w związku z tym chce zarabiać pieniądze. Ale nie za pomocą bardzo małego, nieczytelnego druku. Ponieważ jesteśmy przekonani, że partnerstwa typu win-win są kluczem do trwałego sukcesu. Dlatego nie stosujemy irytującego drobnego druku i nie ukrywamy fajnych funkcji za płatną ścianą.

Co więcej, stosujemy politykę uczciwego korzystania z połączeń z numerami lokalnymi i krajowymi, dzięki czemu przy "przeciętnym" użytkowaniu nie ponosisz żadnych opłat za połączenia. Chociaż na szczęście rzadko, musimy chronić się przed niewłaściwym użyciem lub nadużyciem naszych usług. Na tej stronie można przeczytać, jak to robimy i co można zrobić, aby nie narazić się na dodatkowe koszty.

1. Ruch telefoniczny

Co rozumiemy pod pojęciem "uczciwe wykorzystanie"? Belfabriek stosuje hojną definicję. Większość klientów, którzy korzystają z numerów lokalnych lub krajowych, nie będzie ponosić opłat za połączenia. Aby określić, co jest uczciwe, dzielimy całkowity ruch połączeń przychodzących, który obsługujemy, przez liczbę klientów. Ta średnia miesięczna jest naszym standardem. Jeśli pozostajesz poniżej tej średniej, ruch telefoniczny jest bezpłatny. Nawet jeśli jesteś jeden lub kilka miesięcy powyżej, nie ma problemu. Jeśli zdarza się to (znacznie) częściej, skontaktujemy się z Tobą telefonicznie, aby zobaczyć, co jest rozsądne.

Jak to wygląda w praktyce?

Jeśli obsługujesz średnio do 20 połączeń dziennie, to jest to wliczone. Nie ma znaczenia, czy odbierasz połączenia na numerze stacjonarnym czy komórkowym. Tak długo, jak jest to ten sam kraj docelowy. Organizacje, które przetwarzają kontakty z klientami z 1-4 osób prawie zawsze podlegają pod politykę uczciwego korzystania. Ale uwaga: jeśli zdecydujesz się na dużą i atrakcyjną reklamę, na przykład w radiu lub telewizji, ruch telefoniczny może znacznie wzrosnąć. W takim przypadku prosimy o kontakt z nami: 800-000 235.

Jesteście Państwo dużą organizacją ubiegającą się o numer i oczekujecie dużego ruchu telefonicznego? W takim razie również prosimy o konsultację z naszymi pracownikami. Dziękujemy!

Pomocy, myślę, że jestem lub będę ciężkim użytkownikiem! Jeśli masz lub spodziewasz się dużego ruchu telefonicznego, standardowe stawki będą naliczane. Wynoszą one 4 centy za połączenie (stawka początkowa), plus 7 centów za minutę w ciągu dnia i 5 centów za minutę poza szczytem. Są to te same stawki za ruch, co w przypadku numerów 0800/0900. Zalecamy zawsze skontaktować się z nami, jeśli obsługujesz duży ruch połączeń: 800-000 235.

2. Funkcje

Jako klient otrzymujesz bezpłatny dostęp do zaawansowanych funkcji. Ponownie, oczekujemy, że będziesz z nich korzystać we właściwy sposób. Kolejka połączeń, na przykład, nie może być używany do utrzymywania rozmówców czekających w nieskończoność za opłatą. Ale co to jest długie oczekiwanie? Zakładamy, że maksymalnie jedna minuta. Jeśli często każesz klientom czekać dłużej, być może nadszedł czas, aby powiększyć swój zespół lub zlecić obsługę połączeń na zewnątrz. Belfabriek może rozdzielić Twój ruch telefoniczny pomiędzy różne numery. Klienci będą zachwyceni!

Ponadto, jeśli chcesz nagrywać rozmowy, musisz to robić w sposób odpowiedzialny. Zawsze bierz pod uwagę lokalne przepisy. Na przykład w Holandii dozwolone jest nagrywanie rozmów bez wcześniejszego pozwolenia i powiadomienia, pod warunkiem, że bierzesz udział w rozmowie. W innych krajach mogą obowiązywać inne przepisy.

3. Wprowadzanie zmian

W CallFactory możesz samodzielnie wprowadzać zmiany. Jeśli nie masz na to czasu lub ochoty, nasi pracownicy z przyjemnością zrobią to za Ciebie. Tylko w przypadku przepływu zmian, może zostać naliczona opłata. Jej wysokość ustalana jest w drodze wzajemnego porozumienia. Dla nas jest to produkt usługowy - nie źródło dochodu - i dlatego opłata jest uczciwa. Co więcej, oszczędza to Państwu wiele pracy i nauki.

4. Odpowiedzialne korzystanie ze środowiska zarządzania

Dobra higiena cyfrowa jest ważna. Oferujemy bezpieczne środowisko online do zarządzania naszymi numerami, ale oczekujemy, że klienci będą je odpowiednio chronić. Wybierz więc silne hasło, zmieniaj je regularnie i nie zostawiaj go leżącego w pobliżu. Dziękujemy!

Wszystko jasne? Świetnie! Jeśli nie, proszę zadzwoń pod numer 800-000 235.