Kupuj numery bezpłatne, lokalne lub międzynarodowe bezpośrednio online

Polska:800 088 798
Międzynarodowy:🌍 +31 (0)85 400 5588

Zmiana ustawień numeru usługi

Wszystkimi ustawieniami numeru usługowego, takimi jak włączanie i wyłączanie sygnału zapowiedzi, menu wyboru lub kolejki połączeń, można zarządzać z poziomu internetowego pulpitu nawigacyjnego My Belfabriek.
Po zalogowaniu przejdź do opcji Ustawienia numeru.
Zobaczysz tam przegląd wszystkich dostępnych funkcji. Obok każdej funkcji znajduje się przycisk włączania/wyłączania, za pomocą którego można ją włączyć lub wyłączyć.
Niektóre funkcje, takie jak raporty statystyk e-mail lub statystyki połączeń w wyszukiwarce, mają dodatkowe ustawienia. Są one wyświetlane automatycznie po włączeniu funkcji.

Wszystkie zmiany są zapisywane automatycznie.
Aby zapewnić ciągłość zasięgu, jeden z naszych ekspertów sprawdzi zmiany, zanim zostaną one zastosowane do Twojego numeru.
Przegląd funkcji My Belfabriek
Ustawienia nagrywania rozmów
Tylko ustawienia nagrywania rozmów są zarządzane z osobnej strony. Aby to zrobić, po zalogowaniu się do My Belfabriek, przejdź do Nagrywanie połączeń, a następnie do Ustawienia.
Konfigurowanie nagrywania rozmów w aplikacji My Belfabriek

Zadowoleni klienci telefonii Belfabriek: