Kupuj numery bezpłatne, lokalne lub międzynarodowe bezpośrednio online

Polska:800 088 798
Międzynarodowy:🌍 +31 (0)85 400 5588

Dodawanie użytkowników do aplikacji

Na ekranie użytkowników zobaczysz listę użytkowników, którzy mają dostęp do aplikacji.

Dostępne są 2 role:

1. admin
2. użytkownik

Gebruikers app

Administrator ma dostęp do aplikacji i może zmieniać ustawienia, takie jak dane rozliczeniowe i przeglądać faktury.

Użytkownik nie ma dostępu do danych finansowych i może zarządzać tylko własnym miejscem docelowym.

Jeśli chcesz dodać nowego użytkownika, kliknij przycisk Dodaj.

Zostaniesz poproszony o podanie nazwy, adresu e-mail i żądanej funkcji.

Kliknij przycisk Zapisz, a użytkownik zostanie dodany.

Zadowoleni klienci telefonii Belfabriek: