Kupuj numery bezpłatne, lokalne lub międzynarodowe bezpośrednio online

Polska:800 088 798
Międzynarodowy:🌍 +31 (0)85 400 5588

Jak zmienić miejsce docelowe?

Po zalogowaniu się do aplikacji zostanie wyświetlony przegląd numerów usług. Wybierz numer, którego numer wewnętrzny chcesz zmienić. Jeśli używasz wielu numerów wewnętrznych, zobaczysz je na następnym ekranie.
Zostanie wyświetlony ekran podobny do tego:
Dostępne miejsca docelowe w aplikacji Belfabriek
W tym miejscu wybierz rozszerzenie, którego miejsce docelowe chcesz zmienić, klikając jego nazwę.
Zmiana zostanie dokonana natychmiast, a po jej zakończeniu otrzymasz potwierdzenie. Od tego momentu wszystkie połączenia przychodzące będą przekierowywane do nowego miejsca docelowego.
Miejsca docelowe dostosowywane w czasie rzeczywistym

Zadowoleni klienci telefonii Belfabriek: