Kupuj numery bezpłatne, lokalne lub międzynarodowe bezpośrednio online

Polska:800 088 798 | 22 104 7313
Międzynarodowy:+3170-3111050

Jeśli umieścisz swój numer w Adwords, uzyskasz więcej dzwoniących osób

Z doświadczenia naszych klientów wiemy, że korzystanie z numeru 800 może prowadzić do znacznego wzrostu liczby dzwoniących. Wielu naszych klientów było w stanie osiągnąć 15% lub więcej wzrost wskaźnika odpowiedzi.
Istnieje jednak więcej sposobów na zwiększenie liczby osób dzwoniących na Twój numer.
Jednym z nich jest wykorzystanie Google Adwords.
Na naszej stronie znajdziesz wiele artykułów, które powiedzą ci więcej o używaniu Adwords do generowania ruchu telefonicznego. Poniżej wymieniliśmy najważniejsze artykuły.

Zadowoleni klienci telefonii Belfabriek: