Kupuj numery bezpłatne, lokalne lub międzynarodowe bezpośrednio online

Polska:800 088 798
Międzynarodowy:🌍 +31 (0)85 400 5588

Linia powtarzania recept

Wielu lekarzy i farmaceutów oferuje linię do wystawiania recept. Linie te odciążają godziny konsultacji i regularną obsługę telefoniczną, poprawiając dostępność telefoniczną gabinetów lekarskich i aptek.

Pacjenci dzwoniący na linię recept powtarzanych są przyjaźnie witani przez system interaktywnej odpowiedzi głosowej (IVR). Osoba dzwoniąca jest następnie proszona o podanie imienia i nazwiska, daty urodzenia, nazw i dawek leków oraz, w razie potrzeby, apteki.

System IVR rejestruje odpowiedzi dzwoniącego i przesyła je do lekarza pocztą elektroniczną. O ustalonych porach dnia asystent odsłuchuje nagrania, zatwierdza prośby i przekazuje je do apteki, która przygotowuje leki. Pacjent może następnie odebrać lek, często w ciągu 1 dnia roboczego.

Dla apteki taka dystrybucja powtarzających się recept ma tę zaletę, że skraca czas oczekiwania w aptece.

Dodatkową korzyścią dla pacjenta jest to, że automatyczna linia recept powtórnych działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tworzenia własnej linii recept, skontaktuj się z nami.

Zadowoleni klienci telefonii Belfabriek: