Kupuj numery bezpłatne, lokalne lub międzynarodowe bezpośrednio online

Polska:800 088 798 | 22 104 7313
Międzynarodowy:+3170-3111050

Nagrywanie rozmów

Jeśli wybierzesz nagrywanie rozmów w menu, pojawi się ekran przeglądu wszystkich nagranych rozmów telefonicznych dla wybranego numeru (1)

Przegląd zapewnia:

  • liczbę zarejestrowanych połączeń (2)

  • numer dzwoniącego (3)

  • czas trwania połączenia (4)

  • datę i godzinę połączenia (5)

Jeśli klikniesz na nagranie, zobaczysz odpowiednie nagranie.

Widzisz tutaj:

  • datę (6)

  • dzwoniący (7)

  • do kogo dzwoniono (8)

  • miejsce docelowe / kto odebrał połączenie (9)

Możesz odsłuchać nagranie (10), pobrać je i oznaczyć, aby można je było szybko znaleźć na ekranie przeglądu.

Zadowoleni klienci telefonii Belfabriek: