Kupuj numery bezpłatne, lokalne lub międzynarodowe bezpośrednio online

Polska:800 088 798
Międzynarodowy:🌍 +31 (0)85 400 5588

Zobacz moje statystyki połączeń dla określonego okresu

Gdy otworzą Państwo stronę statystyk w Belfabriek.app, domyślnie zobaczą Państwo przegląd statystyk z ostatnich 30 dni.

Mogą Państwo łatwo dostosować ten okres, wykonując następujące kroki.

  1. W prawym górnym rogu strony, pod nagłówkiem Pokaż, zobaczą Państwo okres, dla którego aktualnie wyświetlane są statystyki.

  2. Kliknięcie tych dat spowoduje otwarcie panelu zawierającego bieżący i poprzedni miesiąc.

  3. Aby ustawić nowy okres, proszę kliknąć datę początkową i końcową żądanego okresu.

  4. Następnie proszę kliknąć Zastosuj. Przegląd statystyk zostanie natychmiast zaktualizowany.

Wskazówka: chcą Państwo zobaczyć statystyki dla 1 dnia? Proszę kliknąć ten sam dzień zarówno dla daty początkowej, jak i końcowej.

Można ustawić okresy od 1 dnia do całego roku kalendarzowego.

W przypadku dłuższych okresów należy pamiętać, że pobieranie statystyk może potrwać nieco dłużej, zwłaszcza jeśli numer usługi ma wiele minut.

Zadowoleni klienci telefonii Belfabriek: